loading...
انجام پروژه متلب

مشاوره انجام پروژه انجام پروپزال انجام پایان نامه رشته مهندسی صنایع ، برق ، عمران ، مدیریت و ...

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع,

انجام پایان نامه مهندسی برق,

مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه مهندسی کامپیوتر,

انجام پایان نامه مدیریت,

مشاوره و انجام پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی مکانیک,

مشاوره و انجام پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی عمران,

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی,

مشاوره انجام پایان نامه هنر و معماری,

مشاوره انجام پایان نامه حسابداری,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد,

مشاوره و تدوین پروپوزال و پایان نامه رشته فیزیک

مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه ریاضی کاربردی و ریاضی محض

مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه رشته شیمی,

مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه زیست شناسی

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع

دپارتمان مهندسی صنایع در گروه آموزشی متلب نت متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت می باشد. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در گرایش های مختلف مهندسی صنایع می باشد. مهندسی صنایع در حال حاضر دارای سه گرایش:

·  مهندسی صنایع- صنایع

·  مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی و اجتماعی

·  مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

 

 مشاوره و تدوین مقالات ISI در گرایش های مهندسی صنایع- صنایع، مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی و اجتماعی، و مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

اعضای دپارتمان مهندسی صنایع متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره دکتری این رشته می باشند که به واسطه داشتن تجربه بالا در نگارش، ترجمه و پذیرش مقالات ISI  با گروه آموزشی متلب نت همکاری می کنند.  همکاران این دپارتمان افتخار داوری مجلات ISI را داشته و با تجربه بالا آماده ارائه خدمات به دانشجویان و اعضای هیئت علمی در سراسر کشور می باشند.

 دپارتمان مهندسی صنایع گروه آموزشی متلب نت آماده ارائه خدمات مربوط به مقالات ISI از مرحله ارائه موضوع به صورت مجانی به دانشجویان و اعضای هیئت علمی، آموزش مقاله نویسی ISI، تدوین و نگارش مقالات، ترجمه تخصصی مقالات به صورت روان و با ساختارهای مجلات مختلف و همچنین پذیرش تضمینی آنها در مجلات مورد تایید وزارت علوم می باشد (برای اطلاع از مجلات تقلبی به بخش مقالات ISI سایت متلب نت: مراجعه شود). ارائه مشاوره های مربوط به نوع مجلات و رفع اشکالات متقاضیان مجانی است.

مشاوره و تدوین پروپوزال و پایان نامه در گرایش های مهندسی صنایع- صنایع، مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی و اجتماعی، و مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

 

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

·         مدل سازی انواع مسائل بهینه سازی در مهندسی صنایع از قبیل مسائل زنجیره تامین، زمانبندی، مکان یابی، برنامه ریزی تولید، و غیره در محیط قطعیت و عدم قطعیت (فازی و تصادفی)

·         طراحی و کدنویسی الگوریتم های فرا ابتکاری از قبیل الگوریتم ژنتیک (GA)، شبیه سازی تبرید(SA)، الگوریتم انبوه ذرات (PSO)، کلونی مورچگان (ACO)، رقابت استعماری (ICA) و …. در نرم افزار MATLAB

·         کدنویسی و پیاده سازی و حل مدل ها در نرم افزارهای بهینه سازی شامل LINGO ، GAMS ، CPLEX

·         الگوریتم های دقیق مانند الگوریتم دقیق شاخه و کران (Branch and Bound)، الگوریتم آزادسازی لاگرانژ (Lagrangian Relaxation)، الگوریتم دقیق تجزیه بندرز (Benders Decomposition)

·         تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای  SPSS، MINITABT ، LISREL و AMOS

·         روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در حالت فازی و غیر فازی از قبیلAHP/ Fuzzy AHP, ANP/Fuzzy ANP, TOPSIS/Fuzzy TOPSIS, DEMETEL  PROMETHEE/ElECTREE, DEA با نرم افزارهای مختص هر روش و پیاده سازی در نرم افزار MATLAB

·         روشهای پیش بینی به کمک تحلیل رگرسیونی، شبکه های عصبی، سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS)، سری های زمانی، درخت تصمیم (Decision Tree)، سیستم های خبره فازی و نروفازی،

·         شبیه سازی سیستمهای گسسته با Visual Slam و ARENA و سیستم های پیوسته (پویایی سیستم ها System Dynamics) با استفاده از نرم افزار Vensim

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در گروه آموزشی متلب نت دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات گروه آموزشی متلب نت بهره مند گردند.

 

انجام پایان نامه مهندسی برق

دپارتمان مهندسی برق در گروه آموزشی متلب نت متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت می باشد. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در گرایش های مختلف مهندسی برق می باشد. مهندسی برق در حال حاضر دارای چهار گرایش اصلی:

·        مهندسی برق-الکترونیک

 

·  مهندسی برق-قدرت

·  مهندسی برق-مخابرات

·  مهندسی برق-کنترل

 

انجام پایان نامه مهندسی برق

دپارتمان مهندسی برق در گروه آموزشی متلب نت متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت می باشد. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در گرایش های مختلف مهندسی برق می باشد. مهندسی برق در حال حاضر دارای چهار گرایش اصلی:

·         مهندسی برق-الکترونیک

·         مهندسی برق-قدرت

·         مهندسی برق-مخابرات

·         مهندسی برق-کنترل

 

مشاوره و تدوین مقالات ISI در گرایش های مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق-مخابرات، و مهندسی برق-کنترل

اعضای دپارتمان مهندسی برق متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره دکتری این رشته می باشند که به واسطه داشتن تجربه بالا در نگارش، ترجمه و پذیرش مقالات ISI  با گروه آموزشی متلب نت همکاری می کنند.  همکاران این دپارتمان افتخار داوری مجلات ISI را داشته و با تجربه بالا آماده ارائه خدمات به دانشجویان و اعضای هیئت علمی در سراسر کشور می باشند.

دپارتمان مهندسی برق گروه آموزشی متلب نت آماده ارائه خدمات مربوط به مقالات ISI از مرحله ارائه موضوع به صورت رایگان به دانشجویان و اعضای هیئت علمی، آموزش مقاله نویسی ISI، تدوین و نگارش مقالات، ترجمه تخصصی مقالات به صورت روان و با ساختارهای مجلات مختلف و همچنین پذیرش تضمینی آنها در مجلات مورد تایید وزارت علوم می باشد (برای اطلاع از مجلات تقلبی به بخش مقالات ISI سایت متلب نت: مراجعه شود). ارائه مشاوره های مربوط به نوع مجلات و رفع اشکالات متقاضیان رایگان است.

کدنویسی با نرم افزار MATLAB  و تحویل برنامه M-file به متقاضی

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های زیر:

·         بهینه سازی

·         هوش مصنوعی

·         پردازش تصویر

·         داده کاوی

·         الگوریتم های تکاملی مانند قبیل الگوریتم ژنتیک (GA)، شبیه سازی تبرید(SA)، الگوریتم انبوه ذرات (PSO)، کلونی مورچگان (ACO)، رقابت استعماری (ICA) و …. در نرم افزار MATLAB

·         شبیه سازی با نرم افزارهای PSPICE، H-SPICE، ADS

·         برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR و PIC

·         پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)

·         برنامه نویسی VHDL با نرم افزارهای ISE و MODEL SIM

·         طراحی و شبیه سازی انواع مختلف مبدل های آنالوگ به دیجیتال ADC و دیجیتال به آنالوگ DAC

·         مدلسازي سيستم قدرت

·         پايداري و حفاظت سيستم قدرت

·         طراحي كنترل كننده براي سيستم هاي قدرت

·         انرژی های نو، تجدید ساختار، بهره برداری و غیره

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در گروه آموزشی متلب نت دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات گروه آموزشی متلب نت بهره مند گردند.

 

مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه مهندسی کامپیوتر

دپارتمان مهندسی کامپیوتر در گروه آموزشی متلب نت متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت می باشد. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در گرایش های مختلف مهندسی کامپیوتر می باشد.

خدمات گروه آموزشی متلب نت در رشته کامپیوتر در شاخه های زیر صورت می گیرد:

·         معماری کامپیوتر
·         مهندسی نرم‌افزار
 • مهندسی سخت افزار
·         هوش مصنوعی و الگوریتم و محاسبات

مشاوره و تدوین مقالات ISI در گرایش های مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، مهندسی نرم افزار و هوش مصنوعی و الگوریتم های محاسباتی

·         بررسی الگوریتمهای شبکه ای گرید، داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های دسته بندی (Classification)، خوشه بندی (Clustering)، پیش بینی (Prediction)، انتخاب ویژگی (Feature Selection) و قواعد انجمنی (Association Rules) با وب سرویس و
·         انجام پروژه های پردازش تصویر فازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، هوش مصنوعی، شبیه سازی، بهینه سازی
·           Simulink, Image Processing, Genetic Algorithm, Neural Network, Fuzzy Logic
·         انجام پروژه های حاوی پایگاه داده و پروژه های گرافیکی تحت تمامی زبان های برنامه نویسی
·         · انجام پروژهای برنامه نویسی دلفی، جاوا، ویژوال بیسیک، وی بی دات نت، وی بی ۶، متلب، پی اچ پی، اکسس، سی شارپ، ای اس پی، پرولوگ، سی، سی پلاس پلاس و
·         · Delphi, Java, Visual Basic, VB.NET, VB6, MATLAB, PHP, Access, C#,ASP, Prolog, C, C++, …
·         انجام پروژه های تلفن گویا ، برنامه های ارتباطی ، پاسخگوی خودکار ، سیستم پیغام گیر و برنامه نویسی تحت شبکه پروژهای شبکه حسگر و

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در گروه آموزشی متلب نت دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات گروه آموزشی متلب نت بهره مند گردند.

 

 

انجام پایان نامه مدیریت

 

گروه تخصصی مدیریت مشکل از اساتید نخبه و پژوهشگران برتر می باشد که در کلیه گرایش های این رشته به متقاضیان گرامی خدمات کلی و جزئی ارائه می دهند.

 

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

 

انجام پایان نامه مدیریت دولتی

 

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

 

انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی

 

انجام پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی

 

انجام پایان نامه مدیریتMBA

 

انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

 

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

 

انجام پایان نامه مدیریت مالی

 

انجام پایان نامه مدیریت بانکداری و بیمه

 

انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی

 

انجام پایان نامه مدیریت شهری

 

انجام پایان نامه مدیریت اجرایی

 

انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

 

انجام پایان نامه مدیریت بحران

 

انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی سیستمها

 

تدوین پایان نامه مدیریت رسانه

 

تدوین پایان نامه مدیریت_سیاستگذاری دربخش عمومی

 

اهم خدمات گروه تخصصی مدیریت عبارتند از:

 

 • ارائه جدید ترین موضوعات تخصصی  به متقاضیان به همراه مقاله Base
 • مشاوره و نگارش  پروپوزال (بیان مسئله، ضرورت، فرضیات، پیشینه و …) و انجام کلیه اصلاحات
 • نگارش جامع ادبیات پایان نامه با استفاده از جدیدترین رفرنسهای موجود
 • تعیین روش پژوهش پایان نامه در دو دسته کمی (توصیفی- پیمایشی، همبستگی ،آزمایشی، و ….) و کیفی(Grounded Theory، اقدام پژوهی، مطالعه موردی،قوم نگاری، تحلیل محتوا و……..)
 • طراحی ابزارهای پژوهش در دو دسته کمی(پرسشنامه ها، چک لیستها و ..) و کیفی (سوالات مصاحبه های ساختار یافته و نیمه ساختار یافته و با عمیق، روشهای مشاهده و ….
 • گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای: SPSS، LISREL، AMOS، PLS، SAS، EViews ، Minitabو …..
 • نتیجه گیری و تبیین یافته ها و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی
 • تدوین پاورپوینت برای جلسه دفاع
 • آموزش تمام مراحل بالا به متقاضیان و ارتقاء آمادگی آنان برای دفاع از پایان نامه
 • استخراج مقالات علمی پژوهشی داخلی و ISI  از پایان نامه متقاضیان (رجوع شود به بخش مقالات)

 

 

 

مشاوره و انجام پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی مکانیک

دپارتمان مهندسی مکانیک در گروه آموزشی متلب نت متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت می باشد.

این دپارتمان در حوزه انتخاب پروپوزال، پایان نامه، و مقالات ISI در گرایش های زیر آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی می باشد.

مهندسی مکانیک سیالات

مهندسی مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

مهندسی مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

مشاوره و تدوین مقالات ISI در گرایش های مهندسی مکانیک

دپارتمان مهندسی مکانیک گروه آموزشی متلب نت آماده ارائه خدمات مربوط به مقالات ISI از مرحله ارائه موضوع به صورت رایگان به دانشجویان و اعضای هیئت علمی، آموزش مقاله نویسی ISI، تدوین و نگارش مقالات، ترجمه تخصصی مقالات به صورت روان و با ساختارهای مجلات مختلف و همچنین پذیرش تضمینی آنها در مجلات مورد تایید وزارت علوم می باشد (برای اطلاع از مجلات تقلبی به بخش مقالات ISI سایت متلب نت: مراجعه شود). ارائه مشاوره های مربوط به نوع مجلات و رفع اشکالات متقاضیان رایگان است.

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های زیر:

تحلیل تنشی و دینامیکی

ارتعاشات و آکوستیک

سیالات و حرارت

کامپوزیت و مواد مرکب

خستگی و خزش

انفجار

شکل دهی

برخورد

شکست و رشد ترک

کنترل

آنالیز مودال

تحلیل تنش، تحلیل کمانش-عمر خستگی، ضریب تمرکز تنش 

تحلیل پایان نامه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانندSolidworks ، Ansys،Fluent ، Gambit ، Matlab ، Autocad ، Mechanical Desktop  ، CATIA، MATHEMATICA ،PVElite

 کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در گروه آموزشی متلب نت دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات گروه آموزشی متلب نت بهره مند گردند.

مشاوره و انجام پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی عمران

دپارتمان مهندسی عمران در گروه آموزشی متلب نت متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت می باشد.

این دپارتمان در حوزه انتخاب پروپوزال، پایان نامه، و مقالات ISI در گرایش های زیر آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی می باشد.

سازه
زلزله
مکانیک خاک و پی
راه و ترابری
سازه های دریایی
سازه های هیدرولیکی
GIS
نقشه برداری
عمران آّب

 

مشاوره و تدوین مقالات ISI در گرایش های مهندسی عمران

اعضای دپارتمان مهندسی عمران متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره دکتری این رشته می باشند که به واسطه داشتن تجربه بالا در نگارش، ترجمه و پذیرش مقالات ISI  با گروه آموزشی متلب نت همکاری می کنند.  همکاران این دپارتمان افتخار داوری مجلات ISI را داشته و با تجربه بالا آماده ارائه خدمات به دانشجویان و اعضای هیئت علمی در سراسر کشور می باشند.

دپارتمان مهندسی عمران گروه آموزشی متلب نت آماده ارائه خدمات مربوط به مقالات ISI از مرحله ارائه موضوع به صورت رایگان به دانشجویان و اعضای هیئت علمی، آموزش مقاله نویسی ISI، تدوین و نگارش مقالات، ترجمه تخصصی مقالات به صورت روان و با ساختارهای مجلات مختلف و همچنین پذیرش تضمینی آنها در مجلات مورد تایید وزارت علوم می باشد (برای اطلاع از مجلات تقلبی به بخش مقالات ISI سایت متلب نت: مراجعه شود). ارائه مشاوره های مربوط به نوع مجلات و رفع اشکالات متقاضیان رایگان است.

 

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های زیر:

تحلیل پایان نامه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانند Ansys ، Abaqus، Sap, Etabs , Safe 2000 ، MATLAB، Opensees، PERFORM، FORTRAN، DIANA
مشاوره در انجام پایان نامه در زمینه های تحلیل استاتیکی غیر خطی، تحلیل پوش اور، تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی، اجزا محدود، بهسازی لرزه ای، تحلیل طیفی مودال شبه دینامیکی، تحلیل دینامیکی غیر خطی، سازه فولادی سازه بتنی
پروژه بارگذاری 
پروژه راهسازی 
پروژه فولاد، طراحی سازه های فولادی 
پروژه متره و برآورد
پروژه بتن، طراحی سازه های بتن آرمه، طراحی پی منفرد، نواری و گسترده 

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در گروه آموزشی متلب نت دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات گروه آموزشی متلب نت بهره مند گردند.

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی

دپارتمانهای مهندسی شیمی در گروه آموزشی متلب نت متشکل پژوهشگران برتر و رتبه های تک رقمی کنکور دکتری است. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی اماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در رشته مهندسی شیمی می باشد.

پایان نامه مهندسی شیمی در گرایش های زیر:

 • صنایع غذایی
 • صنایع شیمیایی معدنی
 • صنایع گاز
 • صنایع پتروشیمی
 • صنایع پلیمر
 • طراحی فرآیندهای صنایع نفت
 • صنایع پالایش و شیمیایی سلولزی
 • مخازن هیدروکربوری
 • بیوتکنولوژی
 • مهندسی شیمی

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در گروه آموزشی متلب نت دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات گروه آموزشی متلب نت بهره مند گردند.

 

مشاوره انجام پایان نامه هنر و معماری

دپارتمانهای هنر و معماری در گروه آموزشی متلب نت متشکل پژوهشگران برتر و رتبه های تک رقمی کنکور سراسری است. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی اماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در رشته هنر و معماری می باشد.

پایان نامه هنر و معماری در زمینه های  زیر:

 • معماری منظر
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • تکنولوژی معماری
 • انرژی معماری
 • مرمت ابنیه سنتی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری اسلامی

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در گروه آموزشی متلب نت دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات گروه آموزشی متلب نت بهره مند گردند.

 

 

 

مشاوره انجام پایان نامه حسابداری

دپارتمان حسابداری موسسه  متلب نت  متشکل از فارغ التحصیلان، اساتید و دانشجویان دکتری  دانشگاه های برتر کشور در رشته حسابداری، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته حسابداری اعلام می­نماید. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در گرایش های مختلف حسابداری می باشد. زمینه های تحقیقاتی رشته حسابداری در حال حاضر عبارتند از:

·         حسابداری عمومی
·         حسابداری مالی
·         حسابداری صنعتی
·         حسابداری مالیاتی
·         حسابداری بانکی
حسابرسی Audit
سرمایه فکری Intellectual capital
هزینه یابی (هدف) Target costing
تامین مالی Finance
حاکمیت شرکتی Corporate governance
سیستم های اطلاعات حسابداری AIS
بازده سهام Stock returns
ساختار سرمایه Capital structure
مدیریت سود Earnings management
نقدینگی Liquidity
بهینه سازی سبد سهام Portfolio selection and Optimization

اهم خدمات گروه تخصصی حسابداری گروه آموزشی متلب نت عبارتند از:

·         ارائه جدید ترین موضوعات تخصصی  به متقاضیان به همراه مقاله Base
·         مشاوره و نگارش  پروپوزال (بیان مسئله، ضرورت، فرضیات، پیشینه و …) و انجام کلیه اصلاحات
·         نگارش جامع ادبیات پایان نامه با استفاده از جدیدترین رفرنسهای موجود
·         گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای: SPSS، LISREL، AMOS، PLS، SAS، EViews ، Minitabو …..
·         نتیجه گیری و تبیین یافته ها و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی
·         تدوین پاورپوینت برای جلسه دفاع
·         آموزش تمام مراحل بالا به متقاضیان و ارتقاء آمادگی آنان برای دفاع از پایان نامه
·         استخراج مقالات علمی پژوهشی داخلی و ISI  از پایان نامه متقاضیان (رجوع شود به بخش مقالات)

 

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد

گروه تخصصی اقتصاد گروه آموزشی متلب نت مشکل از اساتید نخبه و پژوهشگران برتر می باشد که در کلیه گرایش های این رشته به متقاضیان گرامی خدمات کلی و جزئی ارائه می دهند.

·         مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد نظری
·         مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد انرژی
·         مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد بازرگانی
·         مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد صنعتی، پول و بانکداری
·         مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد کشاورزی
·         مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد توسعه و برنامه ريزي
·         مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد بین الملل
·         مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست

 کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در گروه آموزشی متلب نت دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات گروه آموزشی متلب نت بهره مند گردند.

 

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2400
 • کل نظرات : 284
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 24550
 • آی پی امروز : 61
 • آی پی دیروز : 172
 • بازدید امروز : 289
 • باردید دیروز : 1,190
 • گوگل امروز : 12
 • گوگل دیروز : 35
 • بازدید هفته : 5,222
 • بازدید ماه : 2,184
 • بازدید سال : 116,910
 • بازدید کلی : 5,762,552