loading...
انجام پروژه متلب

الگوریتم تورینه تحلیل مولفه اساسی یا pca در مطلب

 

الگوریتم تورینه (Rete Alghorithm)، الگوریتم تطابق الگوی کارآمدی برای پیاده‌سازی سامانه‌های خِبره‌ٔ مبتنی بر قانون‌ها (Rules) است. الگوریتم تورینه در سال ۱۹۷۹ توسط دکتر چارلز فورگی از دانشگاه کارنگی ملون طراحی شده است. مفهوم تورینه به‌عنوان پایهٔ بسیاری از سامانه‌های خبره مانند OPS۵، JESS، CLIPS و LISA درآمده است ولی اولین بار در OPS۵ بکار گرفته شد.

 یک پیاده‌سازی ساده از یک سیستم خبره ممکن است هر قانون را به ازای واقعیت‌های (Facts) موجود در پایگاه دانش بررسی نموده و در صورت لزوم آن قانون را فعال کند و سپس سراغ قانون بعدی برود (و زمانی که قوانین به انتها رسید در یک حلقه به اولین قانون بازگردد). حتی برای پایگاه‌های دانش با تعداد واقعیت‌ها و قوانین متوسط نیز این دیدگاه ساده‌انگارانه بیش از حد کند عمل می‌کند.

 الگوریتم تورینه یا Rete (که از لغت لاتین “rete” به معنای تور یا شبکه مشتق شده‌است) پایه‌ای برای پیاده‌سازی بهینه‌تر یک سامانهٔ خبره را تأمین می‌کند. یک سامانهٔ خبره‌ٔ مبتنی بر تورینه، شبکه‌ای از گره‌ها را می‌سازد که در آن هر گره (بجز ریشه) هم‌ارز با یک الگو است که در بخش سمت چپ یک قانون رخ می‌دهد. مسیری که از ریشه به یک گره‌ٔ برگ وجود دارد، بخش سمت چپ یک قانون را به طور کامل توصیف می‌کند. هر گره حافظه‌ای دارد از واقعیت‌هایی که الگوی مد نظر آن گره را داشته‌اند.

 زمانیکه واقعیت‌های تازه‌ای وارد می‌شوند یا واقعیت‌هایی تغییر داده می‌شوند، ویژگی‌های این واقعیت‌های جدید در سراسر شبکه منتشر می‌شود و موجب می‌گردد که گره‌ها وضعیت خاصی که آن واقعیت با الگوی موجود در گره مطابق می‌شود را در حافظه‌ٔ خود ثبت کنند. زمانیکه یک واقعیت یا ترکیبی از واقعیت‌ها باعث ارضای کلیه‌ٔ الگوهای یک قانون شدند، به یک گره‌ٔ برگ می‌رسیم و قانون هم‌ارز آن فعال می‌شود.

 الگوریتم تورینه به شکلی طراحی شده است که حافظه مصرفی را فدای سرعت بیشتر می‌نماید. در اغلب مواقع، سرعت این روش در مقایسه با پیاده‌سازی ساده‌انگارانه‌ای (که در بالا توصیف شد) چند برابر است (چرا که کارآیی الگوریتم تورینه به شکل نظری مستقل از تعداد قوانین موجود در سیستم است). هر چند در سیستم‌های خبرهٔ بسیار بزرگ، استفاده از الگوریتم تورینه به شکل بدون تغییر مشکلات کمبود حافظه را بوجود می‌آورد. از زمان طراحی الگوریتم تورینه، الگوریتم‌های دیگری – چه مبتنی بر تورینه و چه الگوریتم‌های کاملاً جدید – طراحی شده‌اند که نیاز به حافظهٔ کمتری دارند.

ویژگی‌های کارکردی الگوریتم تورینه

     قوانین حاصله می‌توانند با هدف بهینه‌سازی فرایند تطبیق الگو مرتب‌سازی مجدد گردند.

    الگوریتم تورینه یک درخت تصمیم‌گیری می‌سازد که الگو را در تمامی قوانین پایگاه دانش ادغام می‌کند.

    این الگوریتم از یک گراف دارای ریشه، بدون دور و جهت دار به‌عنوان درخت تصمیم‌گیری استفاده می‌کند.

 

مشاوره انجام پروپزال انجام پایان نامه

 

 

کارشناسی ارشد     دکتری

 

 

انجام پروژه های دانشجویی

 

برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab مطلب

 

انجام پروژه matlab انجام پروژه متلب  انجام پروژه مطلب

 

Cplex Gams Lingo


 ای اس پی ASP PHP   JAVA  جاوا  Delphi ++C   Visual C  Assembly  #C    Visual Basic

OMNET  OPNET  Linux  Oracle  MYSQL  SQLSERVER ‌   لینوکس

 

 

تحلیل مولفه اساسی یا pca در متلب,تحلیل مولفه اساسی یا pca در مطلب,تحلیل نتایج انتخابات,تحلیل و پیش بینی سری های زمانی چند متغیره,تحلیل و محاسبات جریان نقدی,تخصیص,تخصیص درجه دو,تخصیص منابع,تخطی,تخطی قید,تخمین,تخمین بیشترین احتمال maximum likelihood estimation,تخمین پارامترهای مدل های میانگین مشروط,تخمین پارامترهای مدل های واریانس مشروط,تخمین تابع,تخمین حالت,تخمین حالت بیزی,تخمین حالت سیستم خطی,تخمین حالت سیستم های خطی با استفاده از فیلتر کالمن,تخمین حالت سیستم های خطی با استفاده از فیلتر کالمن در matlab,تخمین حالت سیستم های خطی با استفاده از فیلتر کالمن در متلب,تخمین حالت سیستم های خطی با استفاده از فیلتر کالمن در مطلب,تخمین حالت سیستم های دینامیکی,

 انجام پروژه

 

 

و در صورت تمایل

 

  فیلم آموزشی پروژه + آموزش حضوری پروژه

 

 

 

Email : matlab_net@yahoo.com

  

Phone : 09190090258

 

گروه آموزشی متلب نت

 

رشته های
 
مهندسی صنایع ، مدیریت ، کامپیوتر ،
  
هوش مصنوعی ، عمران ، برق ،
 
مالی ، ریاضی، مکانیک
 
و ...
 مشاوره و انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
 تشخیص الگو

الگوریتم های فرا ابتکاری گسسته و پیوسته

یادگیری ماشین

پردازش صدا

پردازش تصویر Image processing

شبکه عصبی

منطق فازی

داده کاوی Data Mining

شبیه سازی کامپیوتری

توالی عملیات و زمان بندی

 زنجیره تامین

مدل سازی ریاضی

مسیریابی وسیله نقلیه  

سیستم تولیدی سلولی

زمان بندی پروژه

قابلیت اطمینان

برنامه ریزی تولید

انتخاب تامین کنندگان

کنترل موجودی

 

الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics

 الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA      

 برنامه ریزی ژنتیک Genetic Programming یا  GP    

 شبیه سازی تبرید Simulated Annealing یا  SA    

 بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization  یا    PSO    

 الگوریتم مورچگان

 الگوریتم پرندگان  

 الگوریتم پرندگان چند هدفه

تکامل تفاضلی Differential Evolution یاDE    

 بهینه سازی کلونی مورچگانAnt Colony Optimization یاACO    

 بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا  ACOR    

 برنامه ریزی تکاملی Evolutionary Programming یا  EP    

 استراتژی های تکامل Evolution Strategies یاES    

 استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کواریانس یا  CMA

جستجوی ممنوعه Tabu Search یاTS    

 الگوریتم زنبورهاBees Algorithm یاBA    

 کلونی زنبورهای مصنوعی Artificial Bee Colony  یاABC    

 جستجوی هارمونیHarmony Search یا   HS    

 بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی   BBO   Biogeography  Based Optimization  

 الگوریتم فرهنگCultural Algorithm یا   CA    

 الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm یاICA   

 الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm یا  FA    

 الگوریتم بهینه سازی بیزیBayesian Optimization Algorithm یاBOA    

 الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی یاhBOA    

 سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System یاAIS    

 شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network یاAIN    

 الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm یاCSA   

 الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms یاMA    

 الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm   الگوریتم های تخمین توزیع یاEDA  

 الگوریتم خفاش یا  Bat Algorithm   

 الگوریتم جهش قورباغهFrog Leaping    

 ازدحام ماهی های مصنوعیArtificial Fish Swarm یاAFS  

بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یاMOPSO

الگوریتم بهینه سازی باکتری(Bacterial Foraging Optimization) یاBFO

الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب یا MOGA NSGA-II NRGA NSGA2

الگوریتم بهینه سازی فاخته COA Cuckoo optimization algorithm

الگوریتم جستجوی گرانشی  Gravitational search algorithm GSA

 

تصمیم گیری چند معیاره 

AHP SAW TOPSIS VIKOR PROMTHEE ENTROPY

FUZZY GRAY

فازی  قطعی  بازه ای

 

تحلیل پوششی داده ها

BCC  DEA CCR

 

قابل توجه دانشجویانی که می خواهند در پایان نامه یا مقالات خود

از هوش مصنوعی ، الگوریتم های فرا ابتکاری یا شبکه عصبی و... استفاده کنند 

برای این دسته از دانشجویان بر روی مدل مد نظرشون پروژه پیاده سازی و آموزش داده خواهد شد

 

لینک ها در ادامه مطلب

  

سفار

 بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

 

 

 

پروژه های مهندسی صنایع

مدل سازی و حل در زمینه های مسیریابی وسیله نقلیه زنجیره تامین توالی عملیات سیستم تولیدی سلولی زمان بندی پروژه قابلیت اطمینان برنامه ریزی تولید انتخاب تامین کنندگان کنترل موجودی
و ...
 

پروژه های مهندسی برق

CodeVision      ,     Simulink      ,       Pspice ,   HFSS , AVR      ,    PSCAD   ,    DigSilent   ,  SIMKAR   ,  ORCAD

DiaLux      ,    ModelSim     ,     Quartus ,  CST , MATLAB

انواع پروژه ها با نرم افزار ADS(Advance Design System)  طراحی و شبیه سازی مدارات RF  و فرکانس بالا  طراحی و شبه سازی تقویت کننده  طراحی و شبه سازی LNA طراحی و شبه سازی Mixer طراحی و شبه سازی VCO  و کلیه مدارات انالوگ و      
و...
 
 
پروژه های مهندسی مکانیک

  ABAQUS - ANSYS - FLUENT - AUTOCAD - CATIA - SOLIDWORKS- EES

مشاوره ی پروژه های مهندسی مکانیک با نرم افزارهای:
ABAQUS, ANSYS, ADAMS, NASTRAN, 3D form, MATLAB, MATHEMATICA, FLUENT&GAMBIT, FORTRAN- FD  CATIA,SOLIDWORKS
و...


پروژه های مهندسی عمران
 

 نجام پروژه های دانشجویی مهندسی عمران نظیر تحلیل و طراحی دستی و کامپیوتری ، انجام پروژه فولاد ، بتن و بارگذاری ، تهیه دفترچه محاسبات و ترسیم جزئیات سازه ای را با نرم افزارهای ETABS ، AutoCad، Safe، Sap2000 ، Excell

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2400
 • کل نظرات : 284
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 24545
 • آی پی امروز : 146
 • آی پی دیروز : 194
 • بازدید امروز : 886
 • باردید دیروز : 856
 • گوگل امروز : 21
 • گوگل دیروز : 46
 • بازدید هفته : 1,742
 • بازدید ماه : 27,969
 • بازدید سال : 113,430
 • بازدید کلی : 5,759,072